Obowiązująca od 01.09.2020 r.:

Zmiana Taryfy Prowizji i Opłat od 01.09.2020 r.

Obowiązująca od 01.10.2020 r.:

Zmiana Taryfy Prowizji i Opłat od 01.10.2020 r.

Obowiązująca od 01.01.2021 r.:

Zmiana Taryfy Prowizji i Opłat od 01.01.2021 r.