Dokumenty obowiązujące od 1.10.2020r.:

Dokument_dotyczący_opłat_Karta_kredytowa

Dokument_dotyczący_opłat_Karta_przedpłacona_finanly

Dokument_dotyczący_opłat_Konto_NBS Junior

Dokument_dotyczący_opłat_Konto_NBS Konto Młodzieżowe

Dokument_dotyczący_opłat_Konto_NBS Konto za 0

Dokument_dotyczący_opłat_Konto_NBS Konto za złotówkę

Dokument_dotyczący_opłat_Konto_NBS Luksusowy

Dokument_dotyczący_opłat_Konto_NBS Prestiż

Dokument_dotyczący_opłat_Konto_NBS Senior

Dokument_dotyczący_opłat_Konto_NBS Standard

Dokument_dotyczący_opłat_Konto_Student

Dokument_dotyczący_opłat_Konto_TAK NBS

Dokument_dotyczący_opłat_Konto_za_złotówkę

Dokument_dotyczący_opłat_Podstawowy rachunek płatniczy

Dokument_dotyczący_opłat_Rachunek a vista

Dokument_dotyczący_opłat_Rachunek oszczędnościowy PLN

Dokument_dotyczący_opłat_Rachunek_EUR

Dokument_dotyczący_opłat_Rachunek_GBP

Dokument_dotyczący_opłat_Rachunek_USD

Dokumenty obowiązujące od 1.09.2020 r.:

Dokument_dotyczący_opłat_Karta_kredytowa

Dokument_dotyczący_opłat_Karta_przedpłacona

Dokument_dotyczący_opłat_Konto_NBS Junior

Dokument_dotyczący_opłat_Konto_NBS Konto Młodzieżowe

Dokument_dotyczący_opłat_Konto_NBS Konto za 0

Dokument_dotyczący_opłat_Konto_NBS Konto za złotówkę

Dokument_dotyczący_opłat_Konto_NBS Luksusowy

Dokument_dotyczący_opłat_Konto_NBS Prestiż

Dokument_dotyczący_opłat_Konto_NBS Senior

Dokument_dotyczący_opłat_Konto_NBS Standard

Dokument_dotyczący_opłat_Konto_Student

Dokument_dotyczący_opłat_Konto_TAK NBS

Dokument_dotyczący_opłat_Konto_za_złotówkę

Dokument_dotyczący_opłat_Podstawowy rachunek płatniczy

Dokument_dotyczący_opłat_Rachunek a vista

Dokument_dotyczący_opłat_Rachunek oszczędnościowy PLN

Dokument_dotyczący_opłat_Rachunek_EUR

Dokument_dotyczący_opłat_Rachunek_GBP

Dokument_dotyczący_opłat_Rachunek_USD