Wyniki wyszukiwania dla:

Historia - Nadnotecki Bank Spółdzielczy

2022 r.

Rozwój działalności ubezpieczeniowej

W związku z intensywnym rozwojem działalności ubezpieczeniowej podjęto decyzję o wyodrębnieniu wygodnego stanowiska w siedzibie banku w Białośliwiu. Nasi klienci mogą w komfortowych warunkach porównać oferty kilku towarzystw ubezpieczeniowych przygotowane przez naszego eksperta ubezpieczeniowego.

2021 r.

95-lecie Banku

95 urodziny NBS Banku przypadały w trudnym okresie pandemii ale nie zapomnieliśmy o naszych klientach, dla których przygotowaliśmy atrakcyjną urodzinową ofertę kredytu.

2018 r.

Modernizacja oddziału w Wyrzysku

Dostosowaliśmy rozmieszczenie stanowisk w oddziale dla lepszego komfortu obsługi klientów – przeniesienie stanowiska kasowego do przedniej części oddziału oraz wyodrębnienie biura, w którym nasi klienci mogą w komfortowych warunkach dokonywać wpłat i wypłat lub podpisywać umowy.

2016 r.

Modernizacja oddziału w Pile

Kolejną zmodernizowaną placówką był oddział w Pile, w którym również zainstalowano nowoczesny bankomat z funkcją wpłatomatu i kantoru obsługującego walutę EURO.

2016 r.

90-lecie

Jubileusz 90-lecia Banku. Wydanie albumu „Historia Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego w obiektywie 1926-2016”. Z tej okazji zaoferowano klientom specjalną jubileuszową lokatę i kredyt.

2015 r.

Zatrudnienie

Bank zwiększył zatrudnienie do 47 osób na co złożyło się – otwarcie nowych placówek oraz rozszerzanie oferty produktowej. Bank zwiększył liczbę prowadzonych rachunków o ok 260% w porównaniu do roku 2000. Również liczba oferowanych produktów wzrosła trzykrotnie.

2014 r.

Zmodernizowany oddział w Osieku nad Notecią

W kolejnych latach kontynuowaliśmy unowocześnianie poszczególnych placówek. W 2014 roku oddano do użytku zmodernizowany oddział w Osieku nad Notecią, w którym zainstalowano nowoczesny bankomat z funkcją wpłatomatu i kantoru obsługującego walutę EURO.

2013 r.

Otwarcie punktu kasowego

Oddanie do użytku nowego punktu kasowego w Starej Łubiance. Punkt był czynny do 30.11.2015 roku

2013 r.

Modernizacja

Wraz z rozwojem technologii oraz rozszerzeniem katalogu produktów i usług oraz rosnącą liczbą klientów podjęto decyzję o rozbudowie i modernizacji budynku siedziby banku w Białośliwiu. Prace zakończono w 2013 r. oddając do użytku nowoczesny, dostosowany do potrzeb wszystkich klientów budynek bankowy.

 

2011 r.

Otwarcie Punktu Kasowego

Otwarcie nowego Punktu Kasowego w Białośliwiu przy ul. 4 Stycznia 14. Punkt był czynny do 31.10.2018 r.

2011 r.

Nowa Placówka

Oddanie do użytku nowego budynku bankowego w Jaraczewie (Oddział w Szydłowie). Wraz z otwarciem placówki uruchomiony został bankomat.

2010 r.

Zmiana nazwy Banku

Zmiana nazwy Banku na Nadnotecki Bank Spółdzielczy oraz wprowadzenie nowego logo Banku. Symbolem wiodącym pozostaje jabłko. Logo nawiązuje również do rzeki Noteć, której zarys widnieje na jabłku.

2010 r.

Organizacja Ekologiczna i Turystyczna Północnej Wielkopolski

Przystąpienie Banku do Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”. W roku 2022 organizacja zmieniła nazwę na –  Organizacja Ekologiczna i Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”. Celem organizacji jest kreowanie i upowszechnianie wizerunku Północnej Wielkopolski jako regionu atrakcyjnego turystycznie.

2010 r.

Lokalna Grupa Działania

Przyjęcie Banku w poczet członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”. Celem LGD jest budowanie trójsektorowego partnerstwa oraz umacnianie potencjału społecznego na obszarach wiejskich.

2009 r.

Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski

Przyjęcie Banku w poczet członków Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, która zrzesza przedsiębiorców na terenie północnej wielkopolski. Celem zrzeszenia jest tworzenie warunków rozwoju gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby.

2007 r.

Modernizacja placówki

Modernizacja placówki bankowej w Miasteczku Krajeńskim. Udostępnienie bankomatu.

2007 r.

Nowe placówki

Otwarcie oddziału w Pile przy ulicy Kossaka oraz filii w Szydłowie, która mieściła się w Urzędzie Gminy w Szydłowie.

2006 r.

Wdrożenie systemu

Wdrożenie nowego systemu informatycznego, pozwalającego na kompleksową obsługę klienta, uruchomienie pierwszych bankomatów w Białośliwiu i Osieku.

2003 r.

Otwarcie placówki

Otwarcie placówki bankowej w Wyrzysku.

2001 r.

Zrzeszenie z SGB

Na mocy umowy zrzeszenia podpisanej z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski Bank staje się członkiem Spółdzielczej Grupy Bankowej. Grupa SGB jest zrzeszeniem banków z całkowicie polskim kapitałem, budowanym od pokoleń. W DNA banków spółdzielczych wpisana jest lokalność. Dbamy o bezpośrednie, przyjacielskie i pokoleniowe relacje.

2001 r.

75-lecie

Jubileusz 75-lecia Banku. Wydanie monografii przedstawiającej 75-letnią działalność Banku.

2000 r.

Zatrudnienie

Bank zatrudniał w tym czasie 20 pracowników. W porównaniu do roku 1975 zatrudnienie wzrosło o 25% natomiast liczba prowadzonych rachunków wzrosła o 40%. Bank rozszerzył także ofertę kredytową. Rozpoczął się okres intensywnego rozwoju.

1998 r.

Otwarcie placówki

Otwarcie nowej placówki bankowej w Osieku nad Notecią przy ulicy Pięknej.

1997 r.

Umowa zrzeszenia

Powstanie banku zrzeszającego – Bałtyckiego Banku Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie, którego zadaniem jest działanie na rzecz bankowości spółdzielczej w warunkach gospodarki rynkowej. Nadnotecki Bank Spółdzielczy podpisał umowę zrzeszenia 7.05.1997 r.

1994 r.

Przeniesienie siedziby do Białośliwia

W 1994 roku została podjęta decyzja o przeniesieniu siedziby do Białośliwia. W roku 1995 zmieniono nazwę z Bank Spółdzielczy w Białośliwiu z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim na Bank Spółdzielczy w Białośliwiu. Siedzibą banku stało się Białośliwie, w Miasteczku pozostawiona została Filia. Siedziba Banku mieści się w tej lokalizacji do dziś.

1989 r.

Umacnianie fundamentu działalności bankowej

W latach 1984-1989 główne działania banku były skierowane na przywracanie równowagi gospodarczej i umacnianie pieniądza. Działalność banku w tym okresie była bardzo aktywna, każdy rok zamykał się saldem dodatnim. Z osiąganych zysków bank współfinansował wiele inicjatyw, organizacji i instytucji gminnych.

1980 r.

Okres przeobrażeń społeczno-politycznych

Lata 80-te to okres trudności w rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej związane z ogólnym kryzysem gospodarczym, społecznym i politycznym. Wiązało się to z pewnymi ograniczeniami wszystkich rodzajów działalności banku. W wyniku zachodzących procesów inflacyjnych nastąpił gwałtowny wzrost oszczędności. Bank zatrudniał w tych latach około 20 pracowników.

1977 r.

Zmiana nazwy Banku

Ponownie zmieniono nazwę Banku na Bank Spółdzielczy w Białośliwiu z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim.

1976 r.

Jubileusz

Jubileusz 50-lecia Banku. Wydanie monografii przedstawiającej jego 50-letnią działalność.

1975 r.

Zatrudnienie i zmiana siedziby

Siedzibą Banku ponownie stało się Miasteczko Krajeńskie. W tym okresie rozszerzyliśmy znacząco naszą ofertę o m.in. kredyty mieszkaniowe, kredyty inwestycyjne, sprzedaż ziemi z Państwowego Funduszu Ziemi, rachunki firmowe i dla gmin oraz lubiane przez dzieci SKO.

1973 r.

Przeniesienie siedziby

Przeniesienie siedziby Banku do Białośliwia, pozostawiając w Miasteczku Krajeńskim Filię Banku. Tym samym zmieniono nazwę Banku na Bank Spółdzielczy w Białośliwiu. W tym czasie bank intensywnie rozwijał i propagował działalność oszczędnościową poprzez konkursy i imprezy. Najwięcej emocji dostarczył konkurs z 1974 roku, gdy na bank w Miasteczku przypadła główna nagroda – Syrena 105 oraz konkurs z 1975 roku, w którym główną nagrodą był ciągnik.

1967 r.

Nowy budynek w Białośliwiu

Oddanie do użytku nowego budynku bankowego w Białośliwiu. Koszt budowy budynku w Miasteczku i Białośliwiu wyniósł około 700 tys złotych.

1966 r.

Nowy budynek Banku

Oddanie do użytku nowego budynku bankowego w Miasteczku Krajeńskim, który poprawił komfort obsługi klientów. W budynku tym do dziś mieści się oddział Banku.

1960 r.

Rozwój działalności oszczędnościowej

W latach 60-tych podjęto szereg inicjatyw prowadzących do powiększenia liczby osób oszczędzających pieniądze na książeczkach oszczędnościowych. Wielu członków banku włączyło się do programu: „Każdy członek Banku posiadaczem książeczki oszczędnościowej”. Z tytułu obrotu bezgotówkowego w roku 1962 na książeczkach przyjęto 2 miliony złotych.

1952 r.

Otwarcie pierwszego punktu zamiejscowego Banku

Pierwszy punkt zamiejscowy został otwarty w 1952 r. Mieścił się w Białośliwiu przy ulicy Podgórnej. W punkcie zatrudnionych było dwóch pracowników, którzy obsługiwali mieszkańców w zakresie kredytów kontrakcyjnych i obrotowych. Liczba członków wynosiła 474.

1950 r.

Działalność powojenna

W ofercie banku w tym okresie były kredyty obrotowe i produkty oszczędnościowe. Prowadziliśmy obsługę kasową oraz rachunki. W porównaniu do okresu przed wojną spadła o połowę liczba prowadzonych rachunków. W tym okresie bank zatrudniał około 5 pracowników. Liczba członków banku wynosiła 331. Nastąpiła zmiana nazwy z Bank Ludowych Spółdzielnia z odpowiedzialnością ograniczoną w Miasteczku Krajeńskim na Gminna Kasa Spółdzielcza w Miasteczku Krajeńskim z odpowiedzialnością udziałami.

1946 r.

Wznowienie działalności po wojnie

28.07.46 r. odbyło się zebranie przedstawicielskie, na którym postanowiono wznowić działalność Banku Ludowego z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa (SOP).

1939 r.

II Wojna Światowa

Okres II Wojny Światowej spowodował, że członkowie banku włączyli się do konspiracyjnego ruchu niepodległościowego. Historia banku w tym okresie jest krótka. Niemcy od 30.11.41 r. przenieśli obroty wg stanów polskich na dzień 26.08.39 r. i prowadzili taką ewidencję księgową do 2.08.44r. lecz jej nie ukończyli. Zmienili tytuły księgi poszczególnych kont na niemieckie.

1934 r.

Zatrudnienie

W ofercie banku w tym okresie były kredyty obrotowe i produkty oszczędnościowe. Prowadziliśmy obsługę kasową oraz kantor wymiany walut. W tamtym okresie bank prowadził aż 500 rachunków klientów, zatrudniając przy tym tylko 5 pracowników.

Bank liczył 279 członków.

1926 r.

Utworzenie Banku

Podjęcie przez miejscowych aktywistów decyzji o utworzeniu Banku pod nazwą „Bank Ludowy z ograniczoną odpowiedzialnością”. Siedziba mieściła się w Miasteczku Krajeńskim. W roku 1926 kwota najwyższego udzielonego przez bank kredytu wynosiła 800zł. Jednym z założycieli oraz wieloletnim przewodniczącym Rady Nadzorczej był Pan Teodor Gregulec.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Polityka prywatności