Nadnotecki Bank Spółdzielczy jest dynamicznie rozwijającym się bankiem, świadczącym usługi finansowe na terenie województwa wielkopolskiego. Bank opiera swoją działalność na wyłącznie polskim kapitale. Jest solidną, nowoczesną, a zarazem bezpieczną instytucją finansową, kierowaną w sposób przejrzysty i innowacyjny.

Oto najważniejsze wydarzenia z historii Banku:


1926 r.

Podjęcie przez miejscowych aktywistów decyzji o utworzeniu Banku pod nazwą „Bank Ludowy z ograniczoną odpowiedzialnością”. Siedziba mieściła się w Miasteczku Krajeńskim.

Teodor Gregulec – jeden z założycieli Banku, wieloletni członek Rady Nadzorczej.

Siedziba Banku w Miasteczku Krajeńskim

1952 r.

Otwarcie Punktu Kasowego w Białośliwiu.

1966 r.

Oddanie do użytku nowego budynku bankowego w Miasteczku Krajeńskim. W budynku tym obecnie mieści się oddział Banku.

Pawilon bankowy w Miasteczku Krajeńskim oddany do użytku w 1966 r.

1967 r.

Oddanie do użytku nowego budynku bankowego w Białośliwiu.

Pawilon bankowy w Białośliwiu oddany do użytku w 1967 r. Oddział Banku.

1973 r.

Przeniesienie siedziby Banku do Białośliwia, pozostawiając w Miasteczku Krajeńskim Filię Banku. Tym samym zmieniono nazwę Banku na Bank Spółdzielczy w Białośliwiu.

1975 r.

Siedzibą Banku ponownie stało się Miasteczko Krajeńskie.

1976 r.

Jubileusz 50-lecia Banku. Wydanie monografii przedstawiającej jego 50-letnią działalność.

Obchody Jubileuszu 50-lecia Banku. 23.10.1976 r.

1977 r.

Ponownie zmieniono nazwę Banku na Bank Spółdzielczy w Białośliwiu z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim.

1994 r.

Przeniesienie siedziby Banku do Białośliwia, gdzie do dnia dzisiejszego mieści się Centrala i Oddział.

Otwarcie nowej siedziby Banku w Białośliwiu. 25.10.1994 r.

Otwarcie nowej siedziby Banku w Białośliwiu. 25.10.1994 r.

1995 r.

Zmiana nazwy Banku na Bank Spółdzielczy w Białośliwiu.

1997 r.

Zawarcie umowy zrzeszenia regionalnego z Bałtyckim Bankiem Regionalnym S.A. w Koszalinie.

Umowa Zrzeszeniowa z Bałtyckim Bankiem Regionalnym S.A. w Koszalinie.

1998 r.

Otwarcie nowej placówki bankowej w Osieku nad Notecią.

Filia Banku w Osieku nad Notecią, 1998 r.

Uroczyste otwarcie Filii Banku w Osieku nad Notecią.

Uroczyste otwarcie Filii Banku w Osieku nad Notecią

2001 r.

Jubileusz 75-lecia Banku. Wydanie monografii przedstawiającej 75-letnią działalność Banku.

Jubileusz 75-lecia Banku – 2001 rok. Wystąpienie Prezesa Zarządu – Stanisława Pyszka.

Jubileusz 75-lecia Banku – 2001 rok. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Czesław Pufal. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Adam Kamiński. Prezes Zarządu – Stanisław Pyszka.

Wystąpienie Wiceprezesa Zarządu – Marcina Kaszuba.

Wręczenie odznak za Zasługi dla Spółdzielczości Bankowej.

2001 r.

Na mocy umowy zrzeszenia podpisanej z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski Bank staje się członkiem Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Umowa Zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w Poznaniu.

2003 r.

Otwarcie placówki bankowej w Wyrzysku.

Oddział Banku w Wyrzysku w 2003 r.

Uroczyste otwarcie Oddziału Banku w Wyrzysku, 2003 r.

Uroczystość otwarcia Oddziału Banku w Wyrzysku

Zaproszeni goście podczas otwarcia Oddziału Banku w Wyrzysku 2003 r.

2006 r.

Wdrożenie nowego systemu informatycznego, pozwalającego na kompleksową obsługę klienta, uruchomienie pierwszych bankomatów.

2007 r.

Otwarcie placówek bankowych w Pile oraz Szydłowie.

2007 r.

Modernizacja placówki bankowej w Miasteczku Krajeńskim.

2009 r.

Przyjęcie Banku w poczet członków Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski.

2010 r.

Przyjęcie Banku w poczet członków Lokalnej Grupy Działania.

2010 r.

Przystąpienie Banku do Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”.

2010 r.

Zmiana nazwy Banku na Nadnotecki Bank Spółdzielczy oraz wprowadzenie nowego logo Banku.

2011 r.

Oddanie do użytku nowego budynku bankowego w Jaraczewie (Oddział w Szydłowie).

2011 r.

Otwarcie nowego Punktu Kasowego w Białośliwiu przy ul. 4 Stycznia 14

2013 r.

Modernizacja Siedziby Banku w Białośliwiu.

2013 r.

Oddanie do użytku nowego punktu kasowego w Starej Łubiance.

2014 r.

Oddanie do użytku wyremontowanego Oddziału w Osieku nad Notecią

2016 r.

Jubileusz 90-lecia Banku. Wydanie albumu „Historia Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego w obiektywie 1926-2016”

2016 r.

Oddanie do użytku wyremontowanego Oddziału w Pile

2018 r.

Modernizacja placówki bankowej w Wyrzysku.