Utraciłeś dokumenty? Możesz je natychmiast zastrzec w naszym Banku. Zgłoś w najbliższej placówce Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego zaginięcie dokumentu: dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, książeczki wojskowej i marynarskiej, dowodu rejestracyjnego lub karty płatniczej.

Będziesz pewien, że utracone dokumenty nie będą wykorzystane do przestępstwa, wyłudzenia lub kradzieży.

Więcej informacji: www.dokumentyzastrzezone.pl