W Nadnoteckim Banku Spółdzielczym dbamy o bezpieczeństwo Twoje i Twoich pieniędzy. W naszym systemie bankowości elektronicznej stosujemy zaawansowane rozwiązania techniczne, aby korzystanie z usługi było nie tylko wygodne, ale także w pełni bezpieczne. Różnorodność zabezpieczeń daje Klientowi niezawodny system ochrony konta bankowego.

Wszelkie informacje przekazane przez naszych Klientów są chronione zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Pamiętaj! Zawsze zanim przystąpisz do logowania sprawdź:

 • Czy adres strony do logowania rozpoczyna się od https://
 • Czy połączenie z Bankiem jest szyfrowane – zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa Banku, którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki.

Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przy korzystaniu z bankowości elektronicznej:

 • Każdorazowo przed podpisaniem oraz wysłaniem przelewu sprawdzaj poprawność numeru rachunku (tzw. NRB) odbiorcy.
 • Nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach.
 • Nie przechowuj nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie udostępniaj ich innym osobom.
 • Unikaj logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby.
 • Dbaj o bezpieczeństwo Twojego komputera, instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane poprawki.
 • Zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego uznanej firmy.
 • Nie wchodź na stronę logowania do Systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail.
 • Nie odpowiadaj na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikator, hasło) lub innych ważnych informacji – Bank nigdy nie prosi o podanie danych poufnych pocztą elektroniczną.
 • Zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia – Wyloguj.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami ogłaszanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Związek Banków Polskich zamieszczonymi pod w/w adresami:

http://www.knf.gov.pl/Images/KNF_badanie_14012016_tcm75-44164.pdf
http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek nieprawidłowości przerwij logowanie i niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem.

 

Przydatne dokumenty

Instrukcja Internet Banking klienta indywidualnego
Instrukcja Interfejs Mobilny Internet Bankingu
Instrukcja Internet Banking dla Firm