Standard

Pakiet NBS STANDARD – konto dla przedsiębiorców ceniących swobodę i nowoczesne rozwiązania

 

 • Otwarcie rachunku – bez opłat!
 • Pełna dowolność w wyborze usług dodatkowych – sms banking, internet banking, karta płatnicza
 • Kompleksowa obsługa rozliczeń, również w systemie SORBNET oraz Ekspres Elixir
 • Możliwość udostępnienia usługi „płatności masowe”.
Biznes

Pakiet NBS BIZNES – konto dla firm aktywnych

 • Otwarcie rachunku – bez opłat!
 • W pakiecie międzynarodowa karta płatnicza
 • Kompleksowa obsługa rozliczeń, również w systemie SORBNET oraz Ekspres Elixir
 • Możliwość udostępnienia usługi „płatności masowe”.
Rachunki powiernicze

Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy to rachunek prowadzony na rzecz dewelopera zgodnie z Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r.

Służy do gromadzenia środków pieniężnych na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego. Zapewnia nabywcom ochronę wpłat dokonywanych na cele określone w umowie deweloperskiej.

Oferujemy dwa rodzaje rachunków:

 • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy
 • zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy

Korzyści dla dewelopera:

 • wzrost wiarygodności na rynku i w oczach potencjalnych nabywców,
 • wzrost wiarygodności kredytowej w banku,
 • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • rozliczenie budowy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi,
 • pozwala spełnić wymogi ustawowe.

Korzyści dla finansującego:

 • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • wzrost bezpieczeństwa pieniędzy wpłacanych na podstawie umowy deweloperskiej na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu,
 • wsparcie banku w nadzorze realizacji inwestycji deweloperskiej,
 • zabezpieczenie środków pieniężnych przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym dewelopera.
rachunek powierniczy
Rachunki płatności masowych

Obsługujesz dużą liczbę płatników dokonujących tzw. płatności masowych z tytułu sprzedaży towarów lub usług? Ta usługa jest dla Ciebie!

Dzięki temu rozwiązaniu można uzyskać szybki dostęp do pełnej informacji o wpłatach oraz zautomatyzować procesy księgowe i ewidencję wpłat w systemie finansowo-księgowym.

Produkt skierowany jest do administratorów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, urzędów miast i gmin, zakładów energetycznych, operatorów telefonii, Internetu, telewizji kablowych, cyfrowych, firm usług komunalnych (woda, oczyszczalnie, gaz itp.), szkół, firm ubezpieczeniowych itp. wszędzie tam, gdzie jest duża ilość płatności przychodzących.

Korzyści z posiadania rachunku płatności masowych:

 • pewność i szybkość otrzymywania danych koniecznych do uzgadniania wpływów,
 • przejrzysta i usystematyzowana ewidencja wpływów oraz szybka identyfikacja zaległych płatności
 • ciągłość otrzymywania danych wymaganych do uzgodnienia wpływów
 • duże możliwości systemu identyfikacji i elastyczność struktury identyfikatora kontrahenta
 • obniżenie kosztów poprzez ograniczenie pracy manualnej związanej z przetwarzaniem danych (weryfikowaniem otrzymanych płatności)
 • uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji, uzgadniania i ewentualnej windykacji (nieterminowych/niezapłaconych) zaległych płatności od poszczególnych dłużników
 • generowanie raportów, analiz, opracowywanie statystyk, które wspomagają proces zarządzania należnościami
 • minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności.

Warunkiem uzyskania dostępu do usługi Płatności Masowe jest:

 • posiadanie rachunku bieżącego w Nadnoteckim Banku Spółdzielczym,
 • złożenie wniosku o udostępnienie Płatności Masowych.
Rachunki walutowe

Przyjdź do naszego oddziału i poznaj korzyści z posiadania rachunku w walutach wymienialnych:

 • dolar amerykański (USD),
 • euro (EUR),
 • funt brytyjski (GBP).

Rachunek bieżący w walucie wymienialnej w NBS to:

 • kompleksowa obsługa finansowa,
 • indywidualne warunki dostosowane do potrzeb Klienta,
 • swobodne dysponowanie środkami,
 • sprawne i szybkie rozrachunki z kontrahentami,
 • operacje wykonywane w ramach rachunku potwierdzane wyciągiem,
 • forma i częstotliwość otrzymywania wyciągu według preferencji Klienta,
 • możliwość korzystania z systemu Internet banking
 • otrzymywanie bieżących informacji o stanie środków na rachunku za pomocą usługi SMS Banking lub na hasło.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ZADAJ PYTANIE

Wypełnij formularz

  Prosimy, przepisz KOD:  captcha

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Nadnotecki Bank Spółdzielczy, 89-340 Białośliwie, ul. Kościuszki 41, zarejestrowany pod nr KRS 0000103753 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 764-00-07-285, Regon 000580687, – administratora danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922, wraz z późn. zm.) w celach marketingowych.