Rachunki powiernicze

Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy to rachunek prowadzony na rzecz dewelopera zgodnie z Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r.

Służy do gromadzenia środków pieniężnych na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego. Zapewnia nabywcom ochronę wpłat dokonywanych na cele określone w umowie deweloperskiej.

Oferujemy dwa rodzaje rachunków:

 • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy
 • zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy

Korzyści dla dewelopera:

 • wzrost wiarygodności na rynku i w oczach potencjalnych nabywców,
 • wzrost wiarygodności kredytowej w banku,
 • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • rozliczenie budowy zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi,
 • pozwala spełnić wymogi ustawowe.

Korzyści dla finansującego:

 • zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • wzrost bezpieczeństwa pieniędzy wpłacanych na podstawie umowy deweloperskiej na poczet nabycia lokalu mieszkalnego lub domu,
 • wsparcie banku w nadzorze realizacji inwestycji deweloperskiej,
 • zabezpieczenie środków pieniężnych przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym dewelopera.
rachunek powierniczy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ZADAJ PYTANIE

Wypełnij formularz