Tylko teraz – kredyt w rachunku bez prowizji za udzielenie!

 

Spontaniczne wyjazdy, szalone przygody, okazyjne oferty – WAKACJE.

 

Kredyt w rachunku osobistym stanowi doskonałe dopełnienie budżetu domowego – to tak zwane środki na „czarną godzinę”, finansowa „poduszka bezpieczeństwa”.

Awaria samochodu, wydłużenie pobytu, przełożony lot, spóźnienie na pociąg, atrakcyjna wycieczka fakultatywna?

W takich sytuacjach dobrze mieć możliwość skorzystania z dodatkowej gotówki dostępnej zawsze w rachunku, gdzie odsetki płaci się wyłącznie za czas, w którym korzystamy z dostępnych środków. Czas promocji ograniczony. Szczegóły w placówkach naszego Banku.

Przykład reprezentatywny:

KREDYT ODNAWIALNY W ROR
1) kwota udzielonego kredytu 3.000,00 zł
2) całkowita kwota kredytu 3.000,00 zł (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne gotówką w kasie Banku lub przelewem z ROR kredytobiorcy),
3) okres kredytowania 60 miesięcy,
4) roczne stałe oprocentowanie nominalne 9,50 %,
5) całkowity koszt kredytu wynosi 2,374,83 zł, w którego skład wchodzą:
a) odsetki od kredytu 1.425,83 zł,
b) prowizja za udzielenie kredytu 0,00 % kwoty udzielonego kredytu,
c) prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejny rok 2,30 % odnawianej kwoty kredytu,
d) koszty usług dodatkowych 673,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 193,00 zł, koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 360,00 zł oraz koszty wydania i użytkowania kart płatniczych 120,00 zł,
e) pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,
6) przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 21,27 %,
7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 5.374,83 zł.

Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01-07-2019 r.