Rada Nadzorcza Banku


Andrzej Wolny – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krystyna Drews – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Józef Misiak – Sekretarz Rady Nadzorczej
Dorota Bizon – Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Kuich – Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Marzec – Członek Rady Nadzorczej
Marek Pyda – Członek Rady Nadzorczej


Zarząd Banku


Stanisław Pyszka – Prezes Zarządu
Agnieszka Ptaszyńska – Wiceprezes Zarządu
Irena Kwiatkowska – Wiceprezes Zarządu
Marcin Kaszuba – Wiceprezes Zarządu