Rada Nadzorcza Banku


Andrzej Wolny – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krystyna Drews – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marek Pyda – Sekretarz Rady Nadzorczej
Jan Szuty – Członek Rady Nadzorczej
Józef Misiak – Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Krauze – Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Kuich – Członek Rady Nadzorczej


Zarząd Banku


Stanisław Pyszka – Prezes Zarządu
Agnieszka Ptaszyńska – Wiceprezes Zarządu
Irena Kwiatkowska – Wiceprezes Zarządu
Marcin Kaszuba – Wiceprezes Zarządu