Na inwestycje

Kredyt na inwestycje

 • kredyt na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, na przykład: zakup gruntów rolnych, budowa lub modernizacja budynków rolniczych, zakup ciągników, maszyn, urządzeń do produkcji rolnej
 • kwota kredytu ustalana jest indywidualnie według potrzeb i zdolności kredytowej
 • zalecany udział środków własnych w wysokości 20% nakładów inwestycyjnych
 • okres spłaty do 15 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy
 • możliwość indywidualnego ustalenia spłat kapitału
 • możliwość wyboru oprocentowania stałego lub zmiennego w zależności od okresu kredytowania
 • prowizja według taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Zapraszamy do naszych oddziałów po szczegółowe informacje.

Na sfinansowanie należności

Kredyt w rachunku bieżącym

 • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący oraz wielkości przychodów gospodarstwa rolnego
 • spłata limitu z bieżących wpływów na rachunek bieżący
 • możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu
 • okres kredytowania do 36 miesięcy
 • stałe oprocentowanie
 • prowizja według taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Zapraszamy do naszych oddziałów po szczegółowe informacje.

Na zakup towarów

Kredyt obrotowy na bieżącą działalność

 • kredyt na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, na przykład zakup nawozów, środków ochrony roślin, kwalifikowanego materiału siewnego, jałówek hodowlanych
 • kwota kredytu ustalana jest indywidualnie według potrzeb i zdolności kredytowej
 • okres spłaty do 36 miesięcy
 • karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy
 • możliwość indywidualnego ustalenia spłat kapitału
 • możliwość wyboru oprocentowania stałego lub zmiennego w zależności od okresu kredytowania
 • prowizja według taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Zapraszamy do naszych oddziałów po szczegółowe informacje.

Leasing

Szukasz prostego sposobu na sfinansowanie zakupu nowego sprzętu lub pojazdów w Twojej firmie. Skorzystaj z oferty leasingu!

Leasing to idealne rozwiązanie dla Ciebie jeśli prowadzisz działalność produkcyjną, handlową bądź usługową i chcesz sfinansować środki trwałe w swojej firmie. Pomożemy Ci w sfinansowaniu zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń. Dodatkowo zyskujesz:

 • korzyści podatkowe – raty leasingowe oraz opłatę wstępna wpiszesz w koszty uzyskania przychodu (leasing operacyjny)
 • odsetki i prowizje wpiszesz w koszty prowadzonej działalności (leasing finansowy),
 • finansowanie podatku VAT – nie musisz posiadać gotówki, spłacisz podatek wraz z ratami leasingowymi (leasing operacyjny),
 • atrakcyjny pakiet ubezpieczeniowy,
 • minimum formalności (zapewniamy m.in. rejestrację auta i jego ubezpieczenie),
 • możliwość wyboru okresu leasingu,
 • wysokość opłaty wstępnej dostosowana do Twoich potrzeb

Dodatkowym atutem są uproszczone i skrócone procedury zawierania umów dla stałych klientów naszego Banku, ponadto każdemu Klientowi dedykujemy doradcę, który prowadzi go poprzez procedurę leasingu.

W budowaniu oferty leasingowej dla Klientów Nadnotecki Bank Spółdzielczy wspiera SGB Leasing.

Karty kredytowe
 • posiadacz karty oraz użytkownicy mogą dokonywać transakcji do wysokości przyznanego limitu kredytowego – każda transakcja dokonana kartą pomniejsza dostępny limit kredytowy, a każda spłata zadłużenia zwiększa dostępne w ramach przyznanego limitu środki
 • nieograniczony dostęp do środków w wysokości ustalonego kredytu
 • okres bezodsetkowy nawet do 52 dni
 • brak odsetek od transakcji bezgotówkowych, przy zachowaniu ustalonego wcześniej terminu spłaty należności
 • każda spłata automatycznie podwyższa dostępne w ramach limitu środki
 • kartą kredytową można płacić w każdym punkcie wyposażonym w terminal elektroniczny oraz za zakupy dokonywane przez internet
 • bezpieczeństwo płatności kartą w internecie dzięki usłudze 3D-Secure
 • na całym świecie możesz wypłacać gotówkę z bankomatów oznaczonych odpowiednim logo
 • z karty można korzystać przez 4 lata, po tym okresie bank wydaje nową kartę po spełnieniu określonych warunków
 • obsługa zadłużenia jednorazowo lub w ratach
 • całodobowa pomoc w razie utraty karty

Zapraszamy do naszych oddziałów po szczegółowe informacje.

Kredyt Agro-ekspress
 • na finansowanie każdego rodzaju wydatków związanych z działalnością rolniczą tj.
 • nakładów inwestycyjnych, na przykład: zakup gruntów rolnych, budowa lub modernizacja budynków rolniczych, zakup ciągników, maszyn, urządzeń do produkcji rolnej
 • bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, na przykład zakup nawozów, środków ochrony roślin, kwalifikowanego materiału siewnego, jałówek hodowlanych
 • kwota kredytu ustalana jest indywidualnie według potrzeb i zdolności kredytowej, jednak nie może przekroczyć 75% wartości nieruchomości gruntowej (bez budynków), która ma stanowić zabezpieczenie kredytu
 • zalecany udział środków własnych w wysokości 10% nakładów inwestycyjnych
 • w odniesieniu do kredytu udzielonego na cele inwestycyjne okres spłaty wynosi do 25 lat (dotyczy inwestycji w nieruchomości) lub do 15 lat (dotyczy pozostałych inwestycji)
 • w odniesieniu do kredytu udzielonego na cele obrotowe okres spłaty wynosi do 5 lat
 • podstawowe zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka na nieruchomości gruntowej (w przypadku kredytu udzielonego na zakup nowych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych dopuszczalne jest ustanowienie zabezpieczenia w formie zastawu rejestrowego)
 • możliwość indywidualnego ustalenia spłat kapitału
 • możliwość wyboru oprocentowania stałego lub zmiennego w zależności od okresu kredytowania
 • prowizja według taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Zapraszamy do naszych oddziałów po szczegółowe informacje.

Kredyt preferencyjny

Preferencyjne linie kredytowe:

 • z dopłatami do oprocentowania:
  • RR – na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym
  • Z – na zakup użytków rolnych
  • PR – na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów
  • K01, K02 – na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
 • z częściową spłatą kapitału:
  • Mrcsk – na zakup użytków rolnych w celu rozpoczęcia działalności przez młodych rolników

Pomoc Agencji w spłacie kredytów preferencyjnych polega na spłacaniu przez ARiMR części:

 • oprocentowania należnego bankowi (dopłaty do oprocentowania kredytu)
 • kapitału (zamiast odsetek Agencja spłaca część kapitału kredytu)

Z kredytów mogą skorzystać producenci prowadzący gospodarstwa rolne, jak i osoby zamierzające dopiero utworzyć gospodarstwo rolne i rozpocząć prowadzenie produkcji rolnej tj.:

 • osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz niebędące emerytami i rencistami mającymi ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
 • osoby prawne
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku lub na stronie: www.arimr.gov.pl w zakładce: Pomoc krajowa/Kredyty preferencyjne od 2015 r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ZADAJ PYTANIE

Wypełnij formularz

  Prosimy, przepisz KOD:  captcha

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Nadnotecki Bank Spółdzielczy, 89-340 Białośliwie, ul. Kościuszki 41, zarejestrowany pod nr KRS 0000103753 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 764-00-07-285, Regon 000580687, – administratora danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922, wraz z późn. zm.) w celach marketingowych.