Faktoring

Jeżeli masz stałych kontrahentów dla których wystawiasz faktury lub od których kupujesz, chcesz szybko otrzymać środki finansowe za towary lub usługi, które sprzedajesz, skorzystaj z faktoringu, który zapewnia:

  • poprawę płynności w wyniku wcześniejszego wpływu należności,
  • zysk w wyniku szybszego obiegu kapitału obrotowego,
  • możliwość wydłużania kontrahentom terminów płatności faktur,
  • poprawę wizerunku firmy dzięki pewnemu i terminowemu regulowaniu jej zobowiązań,
  • możliwość uzyskania rabatów u dostawców z tytułu wcześniejszego regulowania zobowiązań (faktoring na Dostawców),
  • weryfikację wiarygodności kontrahentów,
  • poprawę struktury bilansu firmy (spadek należności po stronie aktywów),
  • elastyczne finansowanie, szczególnie ważne przy wzroście obrotów.

Profesjonalną obsługę dla Klientów zainteresowanych usługami faktoringowymi świadczy firma Faktorzy SA.

Internet Banking
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ZADAJ PYTANIE

Wypełnij formularz