Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, w systemie bankowości elektronicznej została udostępniona możliwość składania wniosków dotyczących programu:

– Rodzina 500+,
– Dobry Start.


Wnioski dostępne są po zalogowaniu się do systemu bankowości elektronicznej w zakładce Świadczenia: https://ekonto.nadnoteckibank.pl/