Nadnotecki Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że decyzją Ministerstwa Finansów od 01.01.2020 r. wpłaty podatków PIT, CIT, VAT będzie można dokonywać wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego).

Indywidualny numer rachunku podatkowego można wygenerować na stronie internetowej www.podatki.gov.pl lub w siedzibie dowolnego urzędu skarbowego.

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie transakcje zaplanowane do Urzędu Skarbowego z datą płatności po 31.12.2019 r. (w ramach podatków PIT/CIT/VAT) nie będą mogły być realizowane na dotychczasowe konta Urzędów Skarbowych.

Oznacza to, że przelewy wprowadzone do systemu bankowości elektronicznej na dotychczasowe rachunki bankowe (urzędów skarbowych), z datą realizacji od 01.01.2020 r. nie będą przez Bank realizowane!

W przypadku zaplanowanych płatności z datą przypadającą na rok 2020 konieczne będzie  ponowne zlecenie tych płatności.

Jednocześnie przestrzegamy, aby nie korzystać z numerów mikrorachunków pozyskanych na innych stronach internetowych niż strona podana powyżej lub otrzymanych e-mailem lub SMS-em, gdyż mogą być one próbą wyłudzenia.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na poniższej infografice.