Z wielką przyjemnością możemy ogłosić, że otrzymaliśmy nagrodę Hit 2020 jako Bank Roku za modelowe działania marketingowe na przestrzeni 95 lat w budowaniu wizerunku Banku promujące Dolinę Noteci w oparciu o tzw. patriotyzm lokalny!
Konkurs Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionu organizowany jest od połowy lat 90. minionego wieku w Wielkopolsce, a od końca lat 90. także w regionach kujawsko-pomorskim, lubuskim i pomorskim.
Mieliśmy zaszczyt być uhonorowani tytułem Hitu już kilkakrotnie w ubiegłych latach.