Szanowny Kliencie

W związku z wdrażaniem zmian wynikających z dyrektywy PSD II, Nadnotecki Bank Spółdzielczy informuje, że od dnia 13 września 2019 roku, każdy z użytkowników systemu bankowości elektronicznej korzystający z autoryzacji transakcji płatniczych za pomocą kodów SMS, zobowiązany będzie do samodzielnego zdefiniowania w systemie bankowości elektronicznej (usłudze internet bankingu)  dodatkowo 4-cyfrowego hasła-kodu uwierzytelnienia. Dodatkowe 4-cyfrowe hasło-kod uwierzytelnienia  wymagane będzie każdorazowo przy autoryzacji czynności w systemie bankowości elektronicznej.

W tym samym terminie ulegnie zmianie także sposób logowania się do systemu bankowości elektronicznej. Użytkownik sytemu bankowości elektronicznej obok identyfikatora i hasła (jak to było dotychczas) zobligowany będzie do podania kodu SMS otrzymanego z Banku oraz zdefiniowanego przez siebie 4-cyfrowego hasła-kodu uwierzytelnienia.

(szczegółowe informacje)

Informujemy także, że dla telefonów z systemem android dostępna jest w Sklepie Play bezpłatna aplikacja mobilna „Nasz Bank”, która przeznaczona jest między innymi do obsługi systemu bankowości elektronicznej. Zainstalowanie aplikacji mobilnej „Nasz Bank” spowoduje zmianę sposobu autoryzacji transakcji płatniczych potwierdzenia logowania się do systemu bankowości elektronicznej (z dotychczas stosowanych kodów SMS czy też nPodpisu w przypadku użytkowników korzystających z bankowości elektronicznej z możliwością wieloosobowej autoryzacji transakcji płatniczej) na autoryzację mobilną wykonaną poprzez tę aplikację.

(Instrukcja do aplikacji mobilnej)

Przypominamy także, że w systemie bankowości elektronicznej nie ma już możliwości autoryzacji zleceń płatniczych za pomocą listy haseł jednorazowych.