| dziś jest 23 października 2017 | imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Nadnotecki Bank Spółdzielczy > Usługi dodatkowe > Zlecenie stałe i jednorazowe

ZLECENIA STAŁE I JEDNORAZOWE

 • Zlecenia stałe służą do realizowania zleceń przelewu określonej kwoty w regularnych odstępach czasu. W przypadku zlecenia jednorazowego, kwota przekazywana jest na rachunek określonego, ustalonego przez Klienta dnia. Zlecenia stałe są szczególnie wygodne przy regulowaniu stałych opłat takich jak np.:
  • gaz,
  • energia,
  • czynsz,
  • składki ubezpieczeniowe
 • Klient może wybrać dowolną częstotliwość realizacji przelewów w ramach zleceń stałych,
 • zlecenia stałe i jednorazowe można realizować na dowolny rachunek bankowy w Polsce ze środków zgromadzonych na rachunku z uwzględnieniem przyznanego limitu kredytowego lub dopuszczalnego salda debetowego,
 • należy pamiętać o zapewnieniu na swoim koncie w terminach płatności wystarczających środków na pokrycie całości zobowiązań, w przypadku braku części środków, dyspozycja nie zostanie zrealizowana.

Zlecenia stałe i jednorazowe w NBS dają następujące korzyści:

 • o terminach płatności rachunków pamięta Bank,
 • utworzenie zlecenia stałego i jednorazowego jest proste i szybkie, wystarczy w Oddziale prowadzącym rachunek wypełnić stosowny formularz.
Nadnotecki Bank Spółdzielczy, 89-340 Białośliwie, ul. Kościuszki 41, zarejestrowany pod nr KRS 0000103753 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 764-00-07-285, Regon 000580687, SWIFT KOD: GBWC PLPP, tel./fax 67 287 50 30.

Copyright © by NBS