| dziś jest 23 października 2017 | imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

PŁATNOŚCI MASOWE

Rachunek klientów płatności masowych

System Płatności Masowych jest specjalistyczną usługą rozliczeniową skierowaną do klientów obsługujących dużą liczbę płatników dokonujących tzw. płatności masowych z tytułu sprzedaży towarów i usług. Dzięki temu rozwiązaniu można uzyskać szybki dostęp do pełnej informacji o wpłatach dokonanych na jego rzecz oraz zautomatyzować procesy księgowe i ewidencję wpłat w systemie finansowo-księgowym.

Produkt skierowany jest do administratorów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, urzędów miast i gmin, zakładów energetycznych, operatorów telefonii, Internetu, telewizji kablowych, cyfrowych, firm usług komunalnych (woda, oczyszczalnie, gaz itp.), szkoły, firmy ubezpieczeniowe itp. wszędzie tam, gdzie jest duża ilość płatności przychodzących.

Korzyści z posiadania rachunku płatności masowych:

  • pewność i szybkość otrzymywania danych koniecznych do uzgadniania wpływów,
  • przejrzysta i usystematyzowana ewidencja wpływów oraz szybka identyfikacja zaległych płatności,
  • ciągłość otrzymywania danych wymaganych do uzgodnienia wpływów,
  • duże możliwości systemu identyfikacji i elastyczność struktury identyfikatora kontrahenta
  • obniżenie kosztów poprzez ograniczenie pracy manualnej związanej z przetwarzaniem danych (weryfikowaniem otrzymanych płatności)
  • uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji, uzgadniania i ewentualnej windykacji (nieterminowych/niezapłaconych) zaległych płatności od poszczególnych dłużników
  • generowanie raportów, analiz, opracowywanie statystyk, które wspomagają proces zarządzania należnościami
  • minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności

Warunkiem uzyskania dostępu do usługi Płatności Masowe jest:

  • posiadanie rachunku bieżącego w Nadnoteckim Banku Spółdzielczym,
  • złożenie wniosku o udostępnienie Płatności Masowych.
Nadnotecki Bank Spółdzielczy, 89-340 Białośliwie, ul. Kościuszki 41, zarejestrowany pod nr KRS 0000103753 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 764-00-07-285, Regon 000580687, SWIFT KOD: GBWC PLPP, tel./fax 67 287 50 30.

Copyright © by NBS