| dziś jest 23 października 2017 | imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
KARTY PŁATNICZE

Karty płatnicze międzynarodowe

Visa Electron, Maestro
Visa Electron "młodzieżowa"
Visa Business Electron

Visa Electron, Maestro
Jest to międzynarodowa karta płatnicza wydawana osobom fizycznym do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na okres 4 lat z możliwością wznowienia na kolejne okresy. Za pomocą tej karty można dokonywać płatności w kraju i za granicą za towary i usługi w formie bezgotówkowej oraz wypłacać gotówkę w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na karcie. Transakcje mogą być dokonywane do wysokości środków dostępnych na rachunku (powiększonych o przyznany kredyt w rachunku) w ramach określonych limitów.

Visa Electron "młodzieżowa"
Jest to międzynarodowa karta płatnicza wydawana osobom fizycznym, które ukończyły 13 lat i nie przekroczyły 26 roku życia posiadającym rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Karta ta wydawana jest na okres 2 lat z możliwością wznowienia na kolejne okresy. Za pomocą tej karty można dokonywać płatności w kraju i za granicą za towary i usługi w formie bezgotówkowej oraz wypłacać gotówkę w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na karcie. Transakcje mogą być dokonywane do wysokości środków dostępnych na rachunku w ramach określonych limitów.

Visa Business Electron
Jest międzynarodową kartą płatniczą wydawaną na wniosek posiadacza rachunku bieżącego (firmowego lub rolniczego). Karta ta wydawana jest na okres 4 lat z możliwością wznowienia na kolejne okresy. Za pomocą tej karty można dokonywać płatności w kraju i za granicą za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych oraz wypłacać gotówkę w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na karcie. Transakcje mogą być dokonywane do wysokości środków dostępnych na rachunku (powiększonych o przyznany kredyt w rachunku) w ramach określonych limitów.

Ważne!!!
W przypadku utraty karty jej Posiadacz lub Użytkownik powinien niezwłocznie zastrzec kartę. Można tego dokonać w Banku lub telefonicznie w PolCard.
Zastrzeżenia telefoniczne można dokonywać przez całą dobę siedem dni w tygodniu:

  • z kraju - tel. 0 prefix 22 515-31-50
  • z zagranicy - tel. 00 48 22 515-31-50

Karty płatnicze lokalne

Lokalna Debetowa Karta Płatnicza
Nadnotecki Bank Spółdzielczy oferuje Lokalną Debetową Kartę Płatniczą. Karta wydawana jest do rachunków prowadzonych przez Bank tj. rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków bieżących na okres do 5 lat.

Karta ta umożliwia:

  • bezpieczny dostęp do gotówki 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w bankomatach własnych Banku
  • sprawdzanie salda rachunku
  • wydruk wyciągu
  • dokonywanie przelewów
  • dokonywanie zmiany numeru PIN
Nadnotecki Bank Spółdzielczy, 89-340 Białośliwie, ul. Kościuszki 41, zarejestrowany pod nr KRS 0000103753 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, NIP 764-00-07-285, Regon 000580687, SWIFT KOD: GBWC PLPP, tel./fax 67 287 50 30.

Copyright © by NBS